Ilona Breģe

Dzīve un darbs > Publikācijas par Ilonu Breģi

Intervijas.

I. Lūsiņa. Mani iedvesmo sieviešu spēks. Diena, 2019.g.23.marts. 
O. Silabriedis. Klaviertaustiņi puķu dobē. Mūzikas saule, 2009.g.Nr.3, 16. - 19.lpp. 
I. Zveja. Otrās simfonijas beigās divas svītras. Kultūras Forums, Nr.24 (2006, 30.jūn./7.jūl.), 12.lpp.
B.Knābe. Izjūtas pārvēršas mūzikā. Rīgas Balss, 2002.g.27.maijs, 12.lpp. Rubrika “RB intervija”
I.Kārkliņa. Mans pretspēlētājs ir dzīve. Sieviete, 1997.g.Nr.12, 18.-20.lpp.
M.Grēviņa. Uzdrīkstēšanās un neuzdrīkstēšanās. Kultūrvēstis, 1994.g.3.marts, 6.lpp.

Jaunrade

I. Lūsiņa. 
Kvantitātes slazdā: Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerta recenzija. Diena, 2012.g.31.janvāris
I. Rozentāle. Svārstīgā pēcsajūta. Mūzikas saule, 2012.g.30.janvāris
I. Lūsiņa. Kamersimfonija kā iekšējā redze. Diena, 2011.g.4.maijs
I. Ancena. Trešais latviešu rekviēms. Kultūras Forums, Nr.13 (2010, 9./16.apr.), 3.lpp. 
O. Silabriedis. Rekviēms bez liekām sērām. Mūzikas saule, 2010.g.30.marts
I. Zemzare, I. Lūsiņa, A. Znotiņš. Latvijas Mūzikas Ābolu ķocis. Diena, Nr.75 (2010, 30.marts), 18.lpp.
O. Silabriedis. Divi lieldarbi. Mūzikas Saule, Nr.3 (2009), 59.lpp.
I. Zemzaris. Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts - jau ceturtais. Mūzikas Saule, Nr.1 (2009), 43.lpp.
J. Petraškēvičs. Leņķi un pārrāvumi. Mūzikas Saule, Nr.1 (2009), 43.-44.lpp. 
G. Šmite. Simfoniskās dzīres četriem orķestriem. Kultūras Forums, Nr.3 (2009, 23./30.janv.), 6.lpp.
I. Lūsiņa, R. Kļeda, E. Raginskis. Latvijas mūzikas Ābolu ķocis. Diena, 2009.g.21.janvāris
I. Lūsiņa. Veltījums Baibai Skridei. Diena, 2009.g.17.janvāris
I.Liepiņa. Diezgan cerīgi, bet šaurā lokā. Latvijas Avīze, Nr.69 (2008, 10.marts), 13.lpp.
A. Znotiņš. Sievišķā poēzija. Kultūras Forums, Nr.9 (2008, 29.febr./7.marts), 2.lpp.. 
G. Šmite. Dažādas pasaules simfoniskajās skaņās. Kultūras Forums, Nr.6 (2008, 8./15.febr.), 7.lpp.
I. Zveja. Latviešu mūzika. Kultūras Forums, Nr.47 (2006, 8./15.dec.)
I. Žilinska. Latvijas Lokenhauza - KREMERata Baltica festivāls. Kultūras Forums, Nr.24 (2006, 30.jūn./7.jūl.), 12.lpp.
E. Liniņš. Daži literāri muzikāli apsvērumi mākslas produkta "Dzīvais ūdens[supTM]" sakarā. Studija, Jūn./jūl. (2005), 70.-71.lpp.
L.  Mellēna. Tas dzīvais ūdens, ko tu lēji... tas mūžam neizsīks?" jeb mīlestības mārketings uz skatuves.Mūzikas Saule, Nr.3 (2005), 50.lpp.
Булычева, Анна. Пять вечеров между реализмом и сюрреализмом. Музыкальная академия, Москва, N4 (2005), 84.-87.lpp.
G. Pupa. Izrāde, kas pārsteidz un dziedē. Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Nr.89 (2005, 18.apr.), 14.lpp.
I. Vilkārse. Dzīvais ūdens bez zelta trauka. Kultūras Forums, Nr.14 (2005, 15./22.apr.), 8.lpp.
I. Liepiņa. Ar smaidu pāri līķiem. Kultūras Forums, Nr.14 (2005, 15./22.apr.), 8.lpp.
I. Liepiņa. Krānūdens pret meliem: neizšķirts! Latvijas Avīze, Nr.98 (2005, 12.apr.), 28.lpp.
I.Lūsiņa. Izeja vienīgā. Diena, Nr.83 (2005, 9.apr.), 14.lpp.
I. Lūsiņa. Opera grūti audzināmā vecumā. Diena, 2005.g.7.aprīlis
D. Dūdiņa-Kurmiņa. Opera kā īsts televīzijas šovs. Latvijas Avīze, Nr.87 (2005, 1.apr.), 16.lpp.
I. Zveja. TVshop piedāvā ticību. Kultūras Forums, Nr.12 (2005, 1./8.apr.), 1.lpp.
O. Silabriedis. Ilona Breģe sarunājas ar putniem. Neatkarīgā Rīta Avīze, Nr.100 (2004, 29.apr.), 12.lpp.
I. Lūsiņa. Stārķu kaimiņienes simfonija. Diena, Nr.95 (2004, 23.apr.), 22. lpp.
 I.Zemzaris. Vissvarīgākais šai vietā ir elpošana (par “Dzīvo ūdeni”). LMM, 1996.g.19.septembis, 4.lpp.
 I.Lūsiņa. Komponistes dubultā dzīve. Diena, 1996.gada 14.septembris, 12.lpp. Rubrika “Populārs cilvēks”.
 J.Kudiņš. Cik dzīva ir latviešu opera šodien? Literatūra un māksla, 1996.gada 12.septembris, 14.lpp.
 A.Jansons. Sievietēm komponēt aizliegts? Rīgas Balss, 1996.gada 9.septembris, 6.lpp.
 I.Zemzaris. Klusi vecgada soļi. Literatūra. Māksla. Mēs. 1996.g.4.janvāris, 4.lpp.
 L.Ašme. Jaunumi latviešu kamermūzikā. Literatūra. Māksla. Mēs. 1995.g.20.jūlijs, 11.lpp.
 O.Pētersone. Komponē sieviete… Ar komponisti un pianisti Ilonu Breģi sarunājas Olga Pētersone. Rīgas Balss, 1994.g.11.novembris, 5.lpp.
 I.Lūsiņa. Visneaizsargātākais žanrs ir kamermūzika. Diena, 1994.g.14.novembris, 4.lpp.
 I.Lūsiņa. Latvieši ir liela muzikāla ģimene. Diena, 1994.g.14.jūlijs, 4.lpp.
 I.Zemzare. Ar gaišām sejām. Latviešu kamermūzika Ilonas Breģes koncertā. Diena, 1991.g.23.jūlijs, 2.lpp.
J. Beloglāzovs. Dzīvais ūdens mūzikā. Jaunā Gaita (Kanāda), 1989, 34. sēj., № 1, 32.-33.lpp.

Koncertdarbība

I. Zemaris. Nebij’ mēnesnīcas... Literatūra. Māksla. Mēs, 1997, 30.okt./6.nov. 4.lpp.
L. Ašme. Jaunumi latviešu kamermūzikā. Neatkarīgā Rīta Avīze, 1995, 20.jūl.
I. Jakubone. Ceturto reizi -- ar piecām novitātēm. Neatkarīgā Rīta Avīze, 1995, 10.jūl.
 L.Lukševica. Cilvēks pats var veidot savu likteni. Latvijas Jaunatne, 1990.g.14.februāris, 4.lpp.
 I.Zemzaris. Ilonas Breģes klaviervakarā. LM, 1987.g.27.februārī, 11.lpp.
 B.Briede. Koncertzālēs. LM, 1984.g.7.novembris, 13.lpp.
 L.Sarkane. Ar goddevību. Padomju Jaunatne, 1984.g.6.marts, 4.lpp.
 E.Goldšteins. Koncertzālēs. LM, 1984.g.10.februāris

Vēsturiskie koncerti un grāmatas

 D.Gilba. Jauns un vērtīgs izdevums. Izglītība un kultūra, 2001.g.3.maijs, 15.lpp.
O. Pētersone. Mūzikas divsimt gadi. Rīgas Balss, 1996, 19.aug. 17.lpp.
 I.Ekarte. Sākas festivāls “Musse-Fest”. Dienas bizness, 1996.g.9.septembris, 27.lpp.
 I.Zemzaris. Būs festivāls “Musse Fest”. Literatūra. Māksla Mēs, 1996.g.5.septembrī, 4.lpp.
 O.Pētersone. No koncertiem pie vārdnīcas. Rīgas Balss, 1993.g.18.oktobris, 8.lpp.
 O.Pētersone. Bahs un viņa skola Rīgā. Diena, 1993.gada 23.janvārī
 O.Pētersone. Ieklausīsimies senatnes balsīs. Sestdiena, 1992.g.19.septembris, 15.lpp.
 A.Vanka. Šodien Rīgā sākas Musse Fest. Latvijas Jaunatne, 1992,16.septembris, 4.lpp.
 O.Pētersone. Musse-Fest – vai tas būtu kaut kas jauns? Sestdiena, 1992.gada 12.septembris, 15.lpp.
 O.Pētersone. Divi gadsimti tikpat kā nebijuši. Rīgas Balss, 1992.gada 14.septembris, 5.lpp.
 I.Zemzaris. Kādi būs Muses svētki? LM, 1992.g.11.septembris, 2.lpp.
 N.Morozova. (krievu val.) Sam Ferenc Ļist igral u nas. Sovetskaja Molodež, 1991.g.17.jūlijs, 4.lpp.
 I.Helmane. Atskaņas no Rīgas Vācu teātra laikiem. Koncerti un benefices – par sudraba rubļiem. Latvijas Jaunatne, 1991.g.21.jūnijs, 4.lpp.

LNSO

 J.Kudiņš. Jāstrādā līdzsvarā ar mākslinieku. Literatūra un māksla, 2001.g.augusts.
 O.Pētersone. Apburošās blondīnes dzelzs līnija. Rīgas Balss, 1997.g.6.augusts, 13.lpp.

Info par kompozīciju konkursiem

 Literatūra un māksla, 1988.g.4.novembrī. Rubrika “Īsi” 14.lpp. “Beidzies Jāzepa Vītola 125.dzimšanas dienas atcerei veltītais kamermūzikas jaunrades konkurss.”
 A.Bomiks. Noslēdzies Kamermūzikas koncerts. Literatūra un māksla, 1998.g.22.janvārī, 14.lpp.

uz sākumu