Ilona Breģe

Dzīve un darbs > Izglītība

Zinātniskie grādi:   

1993. gads - mākslas doktore, disertācija "Rīgas Pilsētas teātris 1782. - 1863." Aizstāvēta Latvijas Mākslas augstskolu asociācijā .   

Izglītība:   

2002. gads - mācību kurss "Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 ieviešana valsts pārvaldes iestādēs" (Zygon Baltic Consulting), sertifikāti - kvalitātes menedžeris (Quality Manager) un kvalitātes auditors (Internal Quality Auditor)

2002. gads - Londonas Sabiedrisko attiecību skola, Rīgas filiāle;

1986. gads - Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kompozīcijas klase prof. P. Dambja vadībā, diploms ar izcilību;

1983. gads - Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas klavieru klase doc. E. Strazdiņas vadībā, diploms ar izcilību.

uz sākumu